Zmianay w przepisach dotyczących radarów.

Przypominamy, że od dnia 9 lutego 2019 weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra przedsiębiorczości i technologii odnośnie do urządzeń mierzenia prędkości pojazdów.

Dotychczasowy zapis, który określał wymagania dla tego typu urządzeń.

  • Zapisany w paragrafie 5 rozporządzenia wymóg, aby:
    Konstrukcja i wykonanie przyrządu powinna zapewnić wskazanie namierzonego pojazdu, została zastąpiona i obecnie zapisana w następujący sposób:
    Konstrukcja i wykonanie przyrządu powinny umożliwiać ustalenie pojazdu, którego prędkość została zmierzona.

Dotychczasowa praktyka często stosowana przez kierowców-piratów, aby uniknąć zasłużonej kary polegająca na negowaniu możliwości pewnego zidentyfikowania przez urządzenie pojazdu, znajdowała zrozumienie w trakcie rozpraw sądowych. Czy wprowadzona nowelizacja utrudni ten proceder?
Właśnie może dla tego twórcy nowelizacji postanowili doprecyzować § 9 rozporządzenia, który obecnie określa, że urządzenie powinno rejestrować prędkość, datę i czas pomiaru oraz obraz lub sekwencję obrazów kontrolowanego pojazdu wraz z jego numerami rejestracyjnymi?

Trzeba uczciwie przyznać, że znaczna część używanych obecnie rejestratorów nie spełnia w pełni tych wymogów, ponieważ starsze nie mają możliwości rejestracji obrazów.
W rozporządzeniu jest dopisany § 7 a. Wymaga on, aby zgodnie z zapisem w tym paragrafie urządzenie pomiarowe powinno być wyposażone w zegar czasu rzeczywistego. Dopuszczalne są maksymalnie 2 minuty różnicy w stosunku do czasu urzędowego. Dodatkowo urządzenie musi zapewnić, aby zmiana czasu z letniego na zimowy i odwrotnie przebiegała w sposób automatyczny.
10 stycznia bieżącego roku rozporządzenie (Dz.U.2019.151) zmieniło prawnie wymagania odnośnie do przyrządów służących do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu.
Będziemy w miarę napływu informacji zapoznawali państwa z tymi nowelizacjami, które w istotny sposób dotyczą wielu nowych zagadnień istotnych dla podniesienia bezpieczeństwa ruchu na drogach.

Zmian w prawie jest bardzo wiele, ale czy w istotny zdecydowany sposób poprawią one wciąż fatalny stan bezpieczeństwa na naszych drogach, zależy to być może tylko od nas.

To od naszego sposobu prowadzenia pojazdów, od naszego stopnia przygotowania i zrozumienia podstawowych zasad obowiązujacych na drogach zależy bezpieczeństwo. Poruszanie  się i zachowanie w ruchu drogowym to iloraz nabytych od najmłodszych lat umiejętności oraz przestrzegania obowiązującego, często przestarzałego i wciąż niedoskonałego prawa.  Szkolenie od najmłodszych lat-wychowanie komunikacyjne w szkołach oraz szacunek do prawa to klucz do bezpieczeństwa nas wszystkich.

Wojciech Szemetyłło, Dariusz Gil

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz