Każdego dnia kilka tysięcy Polaków jest oszukiwanych

Sejm RP – Posiedzenie Komisji Infrastruktury 21.2.2019 r. – (transmisja archiwalna)

W Sejmie RP odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Infrastruktury, która kontynuowała prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny (druk nr 2878). Posłowie przyjęli projekt z poprawkami.

Dotychczasowy przebieg
Projekt został skierowany do Komisji Infrastruktury, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Przypomnijmy, projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem – wprowadzenia szeregu zmian, mających zapobiec nieuprawnionej ingerencji w przebieg drogomierza pojazdu mechanicznego, wpłynął on do Sejmu 25 września 2018 r., 2 października skierowano go do I czytania, to odbyło się 22 listopada i wówczas właśnie skierowano tekst do Komisji Infrastruktury. Komisja podjęła pracę nad projektem 5 grudnia 2018 r. i właśnie kontynuuje prace.

Opinie i poprawki do projektu.
Wnioski i postulaty zgłoszone podczas obrad Komisji Infrastruktury, zaproszeni goście  poparli projekt, wskazali na wyjątkową potrzebę szybkiego trybu procedowania ustawy i jej uchwalenia. Postulowali, wyłączenie z zapisów ustawowych pojazdów historycznych, możliwość naprawy liczników, nie tylko wymiany, proponowano uzupełnienie ustawy o przepis przewidujący obowiązkowy zapis stanu licznika w umowie kupna-sprzedaży. Zgłaszali wątpliwość czy nie zostanie podniesiona cena za naprawę liczników, zaświadczeń oraz oświadczeń za naprawy. Od dziesięciu lat środowisko motoryzacyjne rozmawiało z wszystkimi możliwymi ministrami finansów po kolei o tej niezwykle ważnej ustawie. I ja tutaj – na początku tej przedłużonej debaty – chciałem zaapelować do Państwa o to, żeby „nie dzielić zapałki na czworo”. Tylko w dość szybkim trybie tę ustawę przesłać do drugiego czytania i uchwalić. Ponieważ – tak jak napisaliśmy kilka tygodni temu w liście do ministra Ziobry – każdego dnia kilka tysięcy Polaków jest oszukiwanych przez nieuczciwych handlarzy i sprzedawane im są samochody z kręconymi licznikami. To trwa tak długo, że nie mamy już czasu na to, żeby dalej zwlekać, powoływać podkomisje, zajmować się każdym najdrobniejszym szczegółem. To jest taki apel branży motoryzacyjnej, branży sprzedaży samochodów, także branży komisów samochodowych, żeby załatwić tę sprawę jak najszybciej – mówił Marek Konieczny reprezentujący Związek Dealerów Samochodów.

Posłowie rozpatrzyli poszczególne przepisy zaproponowanego rządowego projektu ustawy oraz zmian. Uchwalony tekst zostanie rekomendowany do drugiego czytania. Poseł sprawozdawcą został wybrany Jerzy Polaczek.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz