72. posiedzenie Sejmu – dzień drugi.

Drugiego dnia obrad 72. posiedzenia Sejmu RP, wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz poinformował posłów o projekcie nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami, jaki został  przesłany w połowie br. do struktur Rady Ministrów.

Nadal brakuje stanowiska ministerstwa w sprawie szkolenia przez OSK osób posiadających uprawnienia do prowadzenia pojazdów. A może jest to dobry moment, żeby rozwiązać i ten problem?

Trzy ustawy zmieniające Prawo o ruchu drogowym

Po debacie nad trzema projektami ustaw wprowadzających zmiany w ustawie – Prawo o ruchu drogowym dwa z nich skierowano do dalszego procedowania w Komisji Infrastruktury, jedna przepadła w głosowaniach.

1- rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy-Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw-projekt mający na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej projekt dotyczy stworzenia spójnego systemu nadzoru nad badaniami technicznymi pojazdów oraz działalnością stacji kontroli pojazdów, mającego zapewnić wysoki poziom badań technicznych i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również umożliwiać sprawne reagowanie, eliminowanie i zapobieganie nieprawidłowościom związanym z przeprowadzaniem badań technicznych i prowadzeniem działalności w tym zakresie (druk nr 2985, wpłynął do Sejmu 2 listopada 2018);

     

2- rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy-Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy-Kodeks karny-projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem-wprowadzenia szeregu zmian, mających zapobiec nieuprawnionej ingerencji w przebieg drogomierza pojazdu mechanicznego (druk nr 2878, wpłynął do Sejmu 2 listopada 2018).

Parlamentarzyści w głosowaniach odrzucili poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk nr 2699).

Projekt dotyczy zaostrzenia sankcji dla kierowców za poruszanie się samochodami z niesprawnym albo wyciętym filtrem cząstek stałych oraz dla podmiotów, które oferują usługi wycięcia albo modyfikacji filtra cząstek stałych. Tekst wpłynął do Sejmu 3 lipca 2018 r. Po I czytaniu – właśnie na 72 posiedzeniu Sejmu – złożony został wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Za jego przyjęciem głosowało 250 posłów, 167 było przeciw 1 wstrzymał się. Ostatecznie projekt został odrzucony (głosowanie nr 53 na 72. Posiedzeniu Sejmu dnia 23 listopada 2018 r.).

D. Gil — W.Szemetyłło


Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz