Ciekawa nowa inicjatywa

Szanowne koleżanki i koledzy dzisiaj chcemy poinformować o ciekawej informacji dotyczącej powołania do życia nowej dotychczas nieobecnej naszym życiu publicznym organizacji samorządowej skupiającej instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów.

Większość naszych czytelników wie, że w naszej przestrzeni publicznej działają od dawna z powodzeniem liczne Stowarzyszenia, Izby Gospodarcze, Fundacje, zrzeszające przedstawicieli środowisk instruktorów, wykładowców, wydawców więc pomysł powołania na wzór innych funkcjonujących z powodzeniem samorządów- branżowych o szerokim zakresie działania i uprawnień nie może pozostać poza naszą uwagą.

Z materiałów zamieszczonych w mediach wynika, że po trwającej od dłuższego czasu wymianie poglądów na temat kondycji szkolenia i egzaminowania kierowców 13 listopada 2018 roku odbyła się pierwsza dyskusja na temat społecznej inicjatywy nieobojętnych na rzecz powołania samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów. Wówczas też Tomasz Matuszewski, Rzecznik Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy, przedstawił „Deklarację 13. Listopada”. Podczas tego spotkania Prezes Polskiego Klastra Edukacyjnego Witold Wiśniewski, omówił koncepcję prac i konsultacji dotyczących procesu powoływania samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów.

Już po czterech dniach kolejna dyskusja odbyła się 17 listopada w Spale gdzie uczestnicy, mówili o swoich oczekiwaniach, ale też o potrzebie działań, w których ponad 80% obecnych zadeklarowało swój udział.
Zgodnie z obowiązującym prawem Samorząd Zawodowy może powstać tylko w drodze ustawy co, gwarantuje konstytucja w art. 17 pkt 1.

Zapis w konstytucji stanowi:
„samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla ich ochrony”.

Zarząd MKW zachęca swoich członków i sympatyków do zapoznania się z omawianym problemem i zaangażowania się w celu poparcia inicjatywy powstania Samorządu. To jest nasz statutowy obowiązek dający szansę  podniesienia prestiżu zawodowego, który będzie miał wpływ na wzrost bezpieczeństwa na naszych drogach.

Z wypowiedzi na forum internetowym, zacytuję jedną typową wypowiedź:
„Jest to odpowiedni czas, aby środowisko instruktorów i egzaminatorów – szkoleniowców, zaczęło samo stanowić o sobie. W środowisku nastąpił marazm, a co za tym idzie zniechęcenie. Ostatnie lata to czas, kiedy czekaliśmy, że nastąpi jakiś radykalny przełom. Jako instruktor nauki jazdy z ponad 20-letnim doświadczeniem, chcę odmiany. Myślę wyłącznie o zmianach, w których sami będziemy stanowić o sobie. Wyłącznie totalna transformacja może uleczyć to środowisko, zapomniane i niedoceniane.”

Samorząd zawodowy zagwarantuje:
► rozwój zawodowy instruktorów i egzaminatorów
► wysokie kompetencje kadry
► zachowanie standardów
► spójność szkolenia i egzaminowania
► nowoczesny system szkolenia i egzaminowania
► stosowanie najwyższych norm etycznych
► nadzór merytoryczny
► bezpieczeństwo i stabilizację biznesu
► innowacyjność i cyfryzację
► partnerskie relacje branży ze wszystkimi organami
i instytucjami
► wzrost bezpieczeństwa na drogach.

Prezes MKW W.G

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz