Zapowiedź zmian legislacyjnych.

Główne zmiany, jakie przewiduje projekt ustawy opracowany przez polityków Prawa i Sprawiedliwość dotyczy wniosków wynikających z opublikowanego w 2015 roku raportu NIK.

Przypomnijmy, że przywołane dane dotyczą zadziwiająco wysokiej liczby praktycznych egzaminów poprawkowych przeprowadzanych w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego w stosunku do egzaminów zdawanych po raz pierwszy. Opracowana i skierowana do dalszych prac legislacyjnych poprawka zdaniem wnioskodawców powinna wyeliminować proceder nieuzasadnionego zwiększania liczby egzaminów poprawkowych, z których przychód stanowi 80% związanych z tym zysków osiąganych przez WORD – y.

Zmiany dotyczą zasad zatrudniania egzaminatorów i podległości WORD:

  1. Egzaminatorzy zatrudniani przez wojewodę, a nie przez WORD
  2. Zmiana podległości WORD ów z marszałka województwa do wojewody
  3. Przesunięcie środków finansujących działalność WORD ów z budżetu państwa do nowo powstałych działów budżetu wojewody.
  4. Projekt jest już w Kancelarii Prezesa rady Ministrów. Jeżeli kompleksowa analiza będzie pozytywna, to być może w 2020 roku ustawa wejdzie w życie.

Czas pokaże, czy i w jakiej formie trafi do wysokiej izby, czy też jak wiele dotychczasowych inicjatyw do przysłowiowego kosza. Uważamy, że ze względu na wciąż fatalny stan bezpieczeństwa na naszych drogach zwłoka w podjęciu zdecydowanych działań i koniecznych zmian w zasadach szkolenia i egzaminowania oraz wprowadzenia do szkół programu wychowawczego jako przedmiot obowiązkowy w szkołach WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE jest niczym nieuzasadniona.

Sytuacja, w której tylko 30% przystępujących do egzaminu praktycznego zdaje go za pierwszym razem, podczas gdy na przykład w Niemczech i wielu innych krajach UE zdaje go do 70%, jest wynikiem ciężkiej choroby systemu, z którą jak dotychczas władza nie potrafi sobie poradzić.

Szanowne koleżanki i koledzy prosimy o Wasze sugestie i przemyślenia dotyczące organizacji i problemów szkolenia i co najważniejsze sposobów ich rozwiązania z korzyścią dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.
Działając w strukturach MKW, będziemy w miarę naszych sił i możliwości z uporem prezentowali nasze wspólne stanowisko i na bieżąco informowali o nowych propozycjach zmian w prawie. Będziemy również śledzili postęp już znanych z przekazu medialnego rozpoczętych prac.

Ponieważ próby rozwiązania przedstawionego problemu podejmowane są od wielu lat, prezentujemy materiał archiwalny z 2014 roku dotyczący omawianego problemu.

VI Forum Bezpieczeństwa Transportu

Forum odbyło się w siedzibie ITS, poświęcone było sprawom kształcenia i egzaminowania kierowców. Poruszony również został problem Mega Informacji Prezesa NIK. Zagadnienie omówił Generał Marek Bieńkowski – Dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK. Inicjator spotkania Profesor Ryszard Krystek. Minęło pięć lat i problem, jak bumerang wraca do wysokiej izby, czy i tym razem opór materii będzie tak wielki, że trafi do przysłowiowego kosza.

Powitanie uczestników VI Forum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Dr hab. inż. Marcin Ślęzak Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego

Wprowadzenie do dyskusji Prof. Dr. Hab.- Inż. Ryszard Krystek, Zastępca Dyrektora ITS

Wystąpienie Łukasza Twardowskiego Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

Wystąpienie Gen. Marka Bieńkowskiego Dyrektora Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK

Referat Dr hab. inż. Marcina Ślęzaka Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego

Przedmowa Prof. Dr. Hab. Inż. Ryszard Krystek

Wypowiedź Adama Czarnowskiego eksperta Ministerstwa Transportu Wielkiej Brytanii

Wprowadzenie do dyskusji Prof. Dr. Hab. Inż. Ryszard Krystek

Wypowiedź — Ryszard Mazurek

Wypowiedź — Iza Hall Leśnikowska Matusiak – ITS

Wypowiedź — Witold Wiśniewski Grupa IMAGE

Wypowiedź — Wojciech Szemetyłło – SOSK Warszawa

Wypowiedź — Tomasz Matuszewski WORD Warszawa

Podsumowanie VI Forum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Łukasza Twardowskiego Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

Podsumowanie VI Forum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Adama Czarnkowskiego eksperta Ministerstwa Transportu Wielkiej Brytanii

Konwencja wiedeńska jej tłumaczenie — Adam Czarnkowski ekspert Ministerstwa Transportu Wielkiej Brytanii

Zakończenie VI Forum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Prof. Dr. Hab. Inż. Ryszard Krystek

Zakończenie VI Forum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Dr hab. inż. Marcin Ślęzak Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego

Galeria zdjęć z VI Forum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ITS

Dzisiaj, kiedy już mamy wspaniały fundament — dokument Najwyższej Izby Kontroli, którego ustaleń i konkluzji nikt poważny nie może zakwestionować trzeba tylko wyciągnąć właściwe wnioski i jak najszybciej  starać się  wprowadzić je w życie.

Przygotowali Dariusz Gil i Wojciech Szemetyłło.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Historia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz