Posiedzenie komisji legislacyjnej.


W dniu 18 grudnia odbyło ostatnie tegoroczne spotkanie robocze Komisji Legislacyjnej Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Miłym dla obecnych zaskoczeniem był udział Pana Tomasza Matuszewskiego, który po wypełnieniu misji jako Starosta Gostyniński powrócił na stanowisko zastępcy dyrektora WORD. Obrady komisji prowadzonej przez Pana Adama Klejnę poświęcone były omówieniu zagadnień związanych z reorganizacją pracy Mazowieckiej Rady BRD w nadchodzącym roku. Rafał Grodzicki koordynator prac Mazowieckiej Rady przedstawił wstępny projekt połączenia komisji legislacyjnej z komisją ds. ruchu drogowego. Wyjaśnił, że proponowane przez Prezydium Rady zmiany dotyczące jej funkcjonowania mają na celu ograniczenie, zbyt dużej ilości pracujących komisji co utrudnia szybkie podejmowanie decyzji i nie sprzyja sprawnemu i efektywnemu procedowaniu. Omówił też problem koniecznej i wynikającej z wielu względów potrzeby uzupełnienia i rozszerzenia składu personalnego.

Uważamy, że wobec zapowiedzianych przez ministerstwo zmian legislacyjnych dotyczących wciąż fatalnego stanu bezpieczeństwa na drogach inspiracja i udział Mazowieckiej Rady BRD w opiniowaniu i co istotne generowaniu koniecznych zmian legislacyjnych dotyczących szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców oraz kierowców jest koniecznym i uzasadnionym działaniem.
W posiedzeniu uczestniczyli na zaproszenie sekretariatu Rady: Panowie Dariusz Gil i Wojciech Szemetyłło.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz