W sprawie art. 112 ustawy o kierujących pojazdami

18 września 2020 Posłanka Joanna Mucha po raz kolejny zgłosiła interpelację w sprawie kursów doszkalających dla kierowców posiadających prawo jazdy. Adresatem jest oczywiście minister infrastruktury, któremu autorka wystąpienia zadała jedno krótkie pytanie:

Czy zostały podjęte działania w celu zmiany przepisów?

Interpelacja nr 12049
do ministra infrastruktury i budownictwa
w sprawie kursów doszkalających dla kierowców posiadających prawo jazdy.

Zgłaszający: Joanna Mucha, Stanisław Żmijan
Data wpływu: 21-04-2017

Szanowny Panie Ministrze,

osoby posiadające prawo jazdy, ale nie używające samochodu lub innego pojazdu dłuższy czas, chcą często skorzystać z oferty szkół nauki jazdy. To oczywiście bardzo rozsądna decyzja ze względu bezpieczeństwa prowadzącego pojazd oraz innych użytkowników ruchu drogowego. Niestety art. 112 ustawy o kierujących pojazdami mówi, że „szkolenie praktyczne osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym jest prowadzone w ośrodku doskonalenia techniki jazdy”. Czyli osoby, które np. chcą prowadzić pojazd po 10 latach przerwy mogą się szkolić tylko na zamkniętych torach. Nie mogą one pod okiem instruktora szkoły nauki jazdy wyjechać na ulice, aby przypomnieć sobie praktycznie zasady poruszania się po drogach publicznych.

Analogicznie wygląda sytuacja osób, które z powodu przekroczenia limitu punktów karnych zostały skierowane na egzamin sprawdzający. Obywatele znajdujący się w takiej sytuacji również nie mogą skorzystać z usług szkół jazdy przed podejściem do egzaminu. Ośrodkom szkolenia kierowców za złamanie tego przepisu grożą dotkliwe sankcje włącznie z zakazem dalszego prowadzenia działalności.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

1) Czy Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa potwierdza potrzebę zmiany zapisów prawnych dotyczących tej kwestii?

2) Czy Ministerstwo posiada kontrargumenty, które przemawiają za zachowaniem obecnego stanu prawnego?

Z poważaniem


Odpowiedź na interpelację nr 12049
w sprawie kursów doszkalających dla kierowców posiadających prawo jazdy.

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit.

Warszawa, 31-05-2017

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 12049 posłów Joanny Muchy i Stanisława Żmijana w sprawie kursów doszkalających dla kierowców posiadających prawo jazdy z dnia 10 maja 2017 r., przedstawiam następującą informację.

Potwierdzam potrzebę zmiany przepisów dotyczących kwestii szkolenia osób, które z powodu dłuższej przerwy w poruszaniu się pojazdem chciałyby przejść kurs uzupełniający wiedzę i umiejętności w ośrodku szkolenia kierowców. Zmiana przepisów w tym zakresie zostanie przeprowadzona przy najbliższej nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami.

Łącze wyrazy szacunku
Jerzy Szmit
Podsekretarz Stanu


Interpelacja nr 10663
do ministra infrastruktury
w sprawie kursów doszkalających dla kierowców posiadających prawo jazdy

Zgłaszający: Joanna Mucha
Data wpływu: 07-09-2020

Szanowny Panie Ministrze,

w ubiegłej kadencji w interpelacji nr 12049 skierowanej do ministra infrastruktury i budownictwa pytałam o możliwość zmiany przepisów prawnych dotyczących kursów doszkalających dla kierowców posiadających już prawo jazdy, którzy z powodu dłuższej przerwy w poruszaniu się pojazdem chcieliby przejść kurs uzupełniający wiedzę i umiejętności w ośrodku szkolenia kierowców.

Z uzyskanej odpowiedzi wynikało, że zmiana przepisów w tym zakresie zostanie przeprowadzona przy najbliższej nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na poniższe pytanie: Czy zostały podjęte działania w celu zmiany przepisów?

Z poważaniem
Joanna Mucha
Posłanka na Sejm RP


Zmiana przepisów w tym zakresie nie została przeprowadzona przy najbliższej nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami. Od 2017 roku nowelizacje przepisów były:

2018 – ustawa o kierujących była nowelizowana 12. razy.
2019 – ustawa o kierujących była nowelizowana 4 razy.
2020 – ustawa o kierujących była nowelizowana 1 raz.

Szanowni Państwo !
Ta interesująca wymiana poglądów dotycząca jak wydawałoby się, braku oczywistej decyzji umożliwiającej wszystkim chętnym do podniesienia swoich umiejętności praktycznego prowadzenia pojazdów w Ośrodkach Szkolenia Kierowców toczy się z różnym natężeniem od wielu, wielu lat.

Kilku ministrów odeszło w niesławie a obecny, który rozpoczął już drugą kadencję, zapomniał o składanych obietnicach przecięcia odziedziczonego po poprzednikach węzła Gordyjskiego.
W opublikowanym na łamach Szkoły jazdy artykule gratulacji oraz życzeń pomyślnej pracy z okazji objęcia stanowiska Ministra Infrastruktury zwróciliśmy uwagę, że szybkie wprowadzenie legislacyjnych zmian, o których dzisiaj rozmawiamy, będzie nie tylko spełnieniem nadziei całego naszego środowiska na normalne i powszechnie stosowane w większości krajów rozwiązania, ale również papierkiem lakmusowym intencji całej nowej kadry przyjmującej odpowiedzialność za branżę.
Ponawiamy stawiane od lat /2015 rok/ te same pytania, aby jeszcze raz przypomnieć
Państwu istotę i racjonalność tego pozornego problemu.

Pytanie czysto retoryczne:
1. Do kogo ma się zwrócić osoba świadoma braku umiejętności w prowadzeniu motocykla, aby wykupić kilka godzin jazdy motocyklem po uzyskaniu uprawnień kat. A1 wnikających z trzy letniego posiadania kat. B ?
2. Do kogo ma się zwrócić po kilkuletniej przerwie w prowadzeniu pojazdów kierowca pragnący odświeżyć swoje podstawowe umiejętności i zapoznać się z nowym typem pojazdów?
3. Do kogo ma się zwrócić niedouczony i potrzebujący pomocy w przygotowaniu się do egzaminu państwowego z teorii kursant, który z różnych i często niezależnych od siebie powodów nie może uczestniczyć w szkoleniu podstawowym – kursowym?
4. Dlaczego tego typu szkolenia mogące znacznie poprawić tragiczną sytuację ekonomiczną wielu OSK. są wyłączną – monopolistyczną domeną ODTJ, które zostały powołane do całkowicie odmiennych zadań ?
Oczywiście obiecujemy, że będziemy obserwować i przekazywać na bieżąco informację dotyczące prowadzonych prac legislacyjnych.

Opracowali Dariusz Gil. Wojciech Szemetyłło.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz