Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Projekt dotyczy uporządkowania ruchu hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego (takich jak np. deskorolka elektryczna, elektryczne urządzenie samopoziomujące itp.) oraz urządzeń wspomagających ruch (takich jak np.: rolki, wrotki, deskorolka, hulajnoga – napędzanych siłą mięśni) na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw trafił do Sejmu RP  i został skierowany do I. czytania na posiedzeniu Sejmu. Numer druku sejmowego – 911.

Z terminarza posiedzeń Sejmu wynika, że 24 i 25 lutego to najbliższy termin, w którym Sejm może zająć się projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
Porządku obrad posiedzenia jeszcze nie ma, jednak jesteśmy przekonani, że tak ważne regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego będą priorytetowym punktem porządku obrad najbliższego posiedzenia Sejmu.

A w innych krajach?

Jak Państwo wiedzą aktualnie nie istnieje wspólna regulacja na poziomie Unii Europejskiej w zakresie ruchu przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, hulajnóg elektrycznych lub urządzeń transportu osobistego. Te nowe zjawiska są regulowane poziomie krajowym przez poszczególne państwa członkowskie. Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że część państw przyjęła już przepisy odnoszące się do ruchu urządzeń z napędem elektrycznym, natomiast inne państwa prowadzą działania zmierzające do wypracowania odpowiednich regulacji. Brak takich regulacji odnotowano w Chorwacji, trwają prace w Irlandii i Łotwie.

W państwach, które uregulowały ruch urządzeń UTO oraz hulajnóg elektrycznych ich, dopuszczalna maksymalna prędkość to 20-25 km/h. I tak 25 km/godz. dopuszczają przepisy obowiązujące w: Austrii, Belgii, Bułgarii, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niderlandów, Portugalii, Rumunii i Szwecji. Natomiast prędkość do 20 km/godz. obowiązuje w Danii i Niemczech.

Istotną i ważną dla Naszych Parlamentarzystów powinna być informacja, że w krajach, które wprowadziły już wskazane wyżej przepisy albo planują ich wprowadzenie, ruch hulajnóg elektrycznych i UTO odbywać się na zasadach tożsamych albo zbliżonych do ruchu rowerów.

Budząca wiele kontrowersji ważna kwestia dopuszczalności poruszania się po chodnikach dla UTO i hulajnóg, nie pozostawia tego tematu zamkniętym.

I tak dla przykładu:

 • Austria zakazuje, z wyjątkiem, gdy znaki drogowe stanowią inaczej.
 • Cypr – dopuszcza jazdę tylko deptakami.
 • Czechy – bezwzględny zakaz.
 • Estonia zakaz z wyjątkiem samo balansujących.
 • Finlandia – tu, tak że zakaz z wyjątkiem urządzeń samo balansujących się i poszli dalej – poruszających się w tempie pieszego.
 • Francja zabrania, ale władze lokalne mogą dopuścić jazdę chodnikiem z prędkością pieszego.
 • Hiszpania – zabronione, ale władze lokalne/miejskie mogą te urządzenia dopuścić.
 • Litwa dopuszcza w sytuacji, jeżeli nie ma drogi dla rowerów, pasa ruchu dla rowerów, ani pobocza, zastrzeżenie prędkości do 7 km/h.
 • Niderlandy – jazda chodnikiem zabroniona.
 • Niemcy – co do zasady jazda chodnikiem zabroniona.
 • Jednak może być wyjątkowo dopuszczona znakiem drogowym; Portugalia, Rumunia i Szwecja – zakazują.

Jak łatwo zauważyć wśród wielu krajów w tym również UE nie ma zgody na wykorzystanie  chodnika przez tego typu uczestników ruchu. Nam się wydaje, że pochopne i przysłowiowe/wylanie dziecka z kąpielą/musi skutkować skierowaniem tych niechronionych uczestników ruchu na jezdnię co, będzie najgorszym z możliwych rozwiązań.
Uważamy, że w strefach zamieszkania, na drogach o dopuszczalnej prędkości maksymalnej 30 km/godz. oraz wszędzie tam, gdzie jest możliwy bezpieczny ruch pieszych, rowerów i innych podobnych pojazdów takie wspólne, oczywiście po przeszkoleniu i odpowiednim nadzorze jest możliwym do przyjęcia rozwiązaniem.

Jak zwykle prosimy o opinię i zdanie wszystkich zainteresowanych naszym wspólnym bezpieczeństwem i troską o najmłodszych.

Przygotowali D.G i W.Sz

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Wszystkie wpisy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz