Działania Zarządu M.K.W w sprawie wychowania komunikacyjnego w szkołach.

W dniu 06 X 2021 roku w Sekretariacie K.R.B.R.D na zaproszenie Dyrektora Konrada Romika odbyła się z udziałem Pana Posła Pawła Lisieckiego oraz Prezesa Motor Klubu Wawer Włodzimierza Gąsiorka i Wojciecha Szemetyłło Wiceprezesa M.K.W konferencja na temat problemów związanych z praktycznym wprowadzaniem do szkół podstawowych szkoleń w zakresie obowiązujących przepisów uzyskiwania przez zainteresowanych uczniów karty rowerowej.

W trakcie dyskusji podkreślono, że ten pierwszy dokument upoważniający 10-letnich uczniów do samodzielnego uczestnictwa w ruchu drogowym jest istotnym czynnikiem wpływającym na przyszłe losy – bezpieczeństwo w ruchu drogowy nowych pokoleń.

Stwierdzono również, że aby uzyskać w kształtowaniu postaw i edukacji w ramach szkolnego programu wychowania komunikacyjnego znaczący postęp należy przyspieszyć działania dotyczące koordynacji na szczeblu rządowym prac nad dostosowaniem prawa oświatowego do zmieniającej się w tym zakresie rzeczywistości.

Pan Poseł Paweł Lisiecki zapewnił o swoim wsparciu i udziale nad opracowaniem i wdrażaniem w życie programu niezbędnych szybkich zmian w dotychczasowym niestety wciąż czekającym na zasadnicze zmiany systemie edukacji komunikacyjnej w szkołach.

Jesteśmy przekonani, że determinacja władz, z jakim spotykają się przedstawiciele Zarządu MKW oraz powszechna świadomość obywateli, że wspólne bezpieczeństwo na drogach należy wpajać od jak najmłodszych lat daje rękojmię nieodłożenia sprawy ad calendas grekas.

opracowali – Dariusz Gil – Wojciech Szeetyłło

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz