Warszawa, dnia 24 sierpnia 2018 r

CZŁONKOWIE
Motor Klub WAWER

Z a w i a d o m i e n i e

Zarząd stowarzyszenia Motor Klub WAWER, z siedzibą w Warszawie (KRS 744398), działając na podstawie § 28 ust. 1 Statutu stowarzyszenia, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków na dzień 11 września 2018 r. (wtorek ) na godz.1900 w I terminie i na godz. 1915 w II terminie w siedzibie MKW w Warszawie przy ul. Wisełki 10.

z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
2.Informacja o realizacji prac organizacyjnych związanych z zarejestrowaniem                           stowarzyszenia.
3.Ustalenie programu działania na 2018 rok.
4.Omówienie sprawy przystąpienia do Federacji P.Z.Mot.
5.Omówienie sprawy patronatu Motor Wizji TV na działaniami stowarzyszenia
6.Wolne wnioski
7.Zakończenie obrad.

Prezes Zarządu M.K.W
 Włodzimierz Gąsiorek

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz