Finałowe spotkanie u Pana Burmistrza dzielnicy WAWER.

W sali konferencyjnej Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Wawer w dniu 7 marca 2022 roku odbyło się spotkanie Zastępcy Burmistrza
Leszka Baraniewskiego z Mazowieckim Kuratorem Oświaty Aurelią Michałowską, Wicewojewodą Mazowieckim Arturem Standowiczem oraz przedstawicielami Zarządu M.K.W kolegami Dariuszem Gil i Wojciechem Szemetyłło.

Celem tego spotkania, na którym Pani Aurelia Michałowska przedstawiła Panu Burmistrza Leszkowi Baraniewskiemu propozycję uczestnictwa w organizowanym przez Urząd Wojewody Mazowieckim Tygodniu B.R.D dla młodzieży szkolnej było ustalenie terminu i miejsca rozpoczęcia Mazowieckiego Tygodnia B.R.D oraz zapoznanie Zarządu Dzielnicy Wawer ze szczególnym uwzględnieniem władz oświatowych z bogatym programem przebiegu imprezy propagującej potrzebę edukacji komunikacyjnej wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego, oraz ich rodziców.

Wstępnie ustalony termin rozpoczęcia Mazowieckiego Tygodnia B.R.D to druga połowa maja br. Zapoznanie Zarządu Dzielnicy Wawer ze szczególnym uwzględnieniem władz oświatowych oraz bogatym programem przebiegu imprezy propagującej potrzebę edukacji komunikacyjnej wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego, oraz ich rodziców było tematem debaty.

Dzielnica Wawer już od wielu lat prowadzi wspólnie z M.K.W szeroko zakrojone działania na rzecz poprawy B.R.D. Ostatnio Wojewoda Mazowiecki podjął inicjatywę, aby na terenie dzielnicy zorganizować jeden z etapów masowej akcji uzyskiwania kart rowerowych z wykorzystaniem Miasteczka ruchu drogowego, a także szereg innych wydarzeń związanych z tematyką edukacji komunikacyjnej.

Inicjatywa została dobrze przyjęta przez Burmistrza Baranieckiego. Burmistrz wyraził przekonanie, że wspólne działanie w ramach tak doniosłego celu, jakim jest zmniejszenie ilości tragicznych wypadków, na drogach jest wyzwaniem dla wszystkich odpowiedzialnych władz samorządowych dzielnicy Wawer.

Zapewnił też o chęci kontynuowania programu poprawy bezpieczeństwa poprzez stały udział władz oświatowych w praktycznym wykorzystaniu miasteczka ruchu drogowego do szkoleń w zakresie uzyskiwania kart rowerowych.

Szanowni państwo możemy z wielką przyjemnością i satysfakcją informować dzisiaj, że działania podjęte wiele lat temu przez Zarząd i wynikające ze statutu M.K.W dotyczące poprawy bezpieczeństwa znalazły wspaniały finał w postaci Mazowieckiego Tygodnia BRD, w których Dzień BRD w Wawrze będzie jednym z kluczowych wydarzeń.

Przygotowali Dariusz Gil – Wojciech Szemetyłło

PS
Oczywiście musimy wszyscy pamiętać, że cały czas ponosimy koszt pandemii i tragicznych wydarzeń międzynarodowych.
Będziemy informować na bieżąco o wszystkich bieżących ustaleniach.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Wszystkie wpisy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz