Prawo jazdy na próbę

Co Nas Czeka w 2018 roku.

Według międzynarodowych organizacji zajmujących się obserwacją i skutecznością obowiązującego prawa Polska znajduję się na jednym z pierwszych miejsc na liście krajów wprowadzających nieustannie zmiany w przepisach. Czy trwająca od wielu lat transformacja ustrojowa jest usprawiedliwieniem dla legislatorów chcących za wszelką cenę zorganizować nam życie za pomocą szczegółowych rozwiązań prawnych, pozostaje ciągle tym samym pytaniem, na które powinna odpowiedzieć dwudziestomilionowa liczba kierowców?

Przecież przepisy ruchu drogowego dotyczą praktycznie nas wszystkich – obowiązują wszystkich młodych i starszych uczestników ruchu drogowego od urodzenia przez całe życie. Szkody, jakie przynosi chaos, tymczasowość i sprzeczności w interpretacji wynikające z fatalnej jakości prawa a w konsekwencji wciąż katastrofalny brak bezpieczeństwa na przysłowiowych Polskich Drogach, ilość ofiar jest powszechnie znana. Pamiętając, o corocznych tragediach i ilości zabitych oraz rannych w wypadkach drogowych przytoczę jeszcze jedną liczbę strat materialnych ocenianych na ogólną sumę czterdziestu miliardów PLN !

Zastanawiam się tak jak wielu naszych czytelników czy nie lepiej i mądrzej byłoby przekazać ułamek tej sumy na przykład na wychowanie komunikacyjne w szkołach podstawowych. Również konieczne jest, aby znaleźć środki i zacząć tworzyć nowoczesny i skorelowany z europejskim projekt Ustawy. Dzisiaj musimy być przygotowani na wciąż nowe rozwiązania, które już nie takt długo wejdą w życie. Smutne, ale nie znajomość obowiązującego prawa nie zwalnia nas z obowiązku jego stosowania.

Czerwiec 2018
Pierwsze emocje i niestety do dziś niewyjaśnione kontrowersje czekają nas z wejściem w życie w dniu 04.06.2018 r. całego pakietu dotyczącego młodych kierowców znanego pod nazwą jako prawo jazdy na próbę. Wiąże się to z zaplanowanym od dawna terminem uruchomieniem systemu CEPiK.

Dla wszystkich kończących szkolenie podstawowe w OSK. ustawodawca przewiduje dalszy etap obowiązkowego szkolenia-kurs doszkalający w okresie między 4 a 8 miesiącem po uzyskaniu prawa jazdy.

Obejmowałby on 2 godziny teorii w WORD i 1 godzinę praktyki w Ośrodkach Doskonalenia Techniki Jazdy.

Dyskusja na temat doszkalania młodych kierowców prowadzona jest z udziałem tak zwanych konsultantów społecznych oraz organizacji rządowych od ponad dziesięciu lat. Rozwiązania powszechnie stosowane od dawna w wielu krajach z bogatym doświadczeniem i sukcesach na tym polu-na przykład jazda pod opieką osoby towarzyszącej, nie znalazły jak dotąd uznania w gabinetach rządu i sejmu. Środowiska obywatelskie zgłaszały poważne zastrzeżenia konstytucyjne wynikające z ograniczenia uprawnień wynikających z posiadania legalnie uzyskanych praw jazdy. Nasze opinie, środowiska szkoleniowców wskazujące iluzoryczne korzyści z nigdzie w tej formie nieprowadzonych szkoleń na placach ODTJ w oderwaniu od realiów drogowych jak widać nie znalazły uznania wśród ogółu decydentów. Uważamy, że koszty w ten sposób prowadzonego szkolenia doszkalającego oraz wszelkie uciążliwości związane z dojazdami na 1 godzinę do odległych nielicznych ODTJ, oraz wciąż istniejąca szara strefa związana z biurokracją i obrotem zaświadczeniami powinna skłonić wszystkich do ponownego przemyślenia tej sprawy. Dotyczy to przecież od 350 do 400 tysięcy obywateli rocznie co pomnożone przez 300 PLN daje pojęcie o finansowej skali przedsięwzięcia.

Propozycje strony rządowej zmaterializowane przez Sejm RP w postaci Ustawy o Kierujących są następujące.

Ograniczenia przewidziane dla kierowców w dwu letnim okresie próbnym:
1. Ograniczenie maksymalnej prędkości do 50 km/godz.w terenie zabudowanym
– 80 km/godz. Poza nim,
100 km/ godz. Na drogach ekspresowych i autostradach, nawet jeśli znaki przewidują szybszą jazdę.
Ograniczenia obowiązują przez 8 miesięcy od dnia odebrania prawa jazdy.
2. W tym samym czasie obowiązuje zakaz pracy na stanowisku wymagającym uprawnień kierowcy kategorii B. obowiązuje przez 8 miesięcy od dnia odebrania prawa jazdy.
3. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej ściśle związanej z prowadzeniem auta.
Obowiązuje przez 8 miesięcy od dnia odebrania prawa jazdy
4. O kres próbny będzie mógł być przedłużony przez Starostę na kolejne dwa lata po dwu krotnym ukaraniu kierowcy za popełnione wykroczenia ukarane mandatem lub prawo mocnym wyrokiem.
5. Przewiduję się możliwość cofnięcia uprawnień osobom, które w okresie próbnym popełnili co najmniej trzy wykroczenia ukarane mandatem karnym lub jedno przestępstwo drogowe.
6. W okresie pierwszych 8 miesięcy od dnia odebrania prawa jazdy kierowcy mogą prowadzić pojazd oznaczony z przodu i z tyłu tzw. Zielonym listkiem.
7. Ponowny dwuletni okres próbny będzie obowiązywał kierowców, którym dwukrotnie w okresie pięciu lat od otrzymania prawa jazdy cofnięto uprawnienia po przekroczeniu liczby 24 punktów karnych, będą zobowiązani do odbycia kursu reedukacyjnego trwającego 4 dni robocze. Jeżeli w ciągu następnych pięciu lat otrzymamy znowu 24 punkty karne to będziemy zmuszeni do uzyskania prawa jazdy na zasadach ogólnych.
To tylko tyle i aż tyle zapisane w Ustawie! Sam pomysł dyscyplinowania młodych początkujących kierowców jest w podobny sposób realizowany w większości krajów wspólnoty europejskiej. O ile przywrócenie obowiązku oznaczenia auta zielonym listkiem jest powszechnie akceptowana społecznie to inne ograniczenia wciąż nasuwają pytania dotyczące po pierwsze skuteczności i wzbudzają poważne wątpliwości wśród wielu zainteresowanych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz