Opinia resortu infrastruktury w sprawie dopuszczalnej formy prowadzenia zajęć dla kierowców zawodowych w ramach szkolenia okresowego

Aktualnie nie ma możliwości prowadzenia szkoleń okresowych w formie on-line 

Konkluduje dyrektor Bogdan Oleksiak, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury odpowiadając na pismo z dnia 10 listopada br. w sprawie dopuszczalnej formy prowadzenia zajęć dla kierowców zawodowych w ramach szkolenia okresowego.

Dyrektor informuje: – Przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140, z późn. zm.), ani rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2017 r. poz. 151), nie przewidują prowadzenia kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych w formie on-line. Co więcej, z § 12 ust. 1 ww. rozporządzenia wynika, że stosowanie dopuszczonych w tym przepisie form szkolenia, w szczególności określonych w § 12 ust. 1 pkt 1 przedmiotowego rozporządzenia (Zajęcia teoretyczne, o których mowa w § 7-11 [MI: dot. kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych], prowadzi się jako ćwiczenia pod nadzorem trenera-wykładowcy, przy użyciu komputera i specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces kształcenia
– prowadzone w sali ośrodka szkolenia.) odbywa w sali ośrodka szkolenia.

– Mając na względzie powyższe, w opinii Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury aktualnie nie ma możliwości prowadzenia szkoleń okresowych w formie on-line.


Przypominamy pełne brzmienie przywołanych źródeł prawa:

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Wszystkie wpisy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz