Nowe prawo jazdy bez adresu

Prawa jazdy wydawane od 4 marca 2019 r. nie będą już zawierały adresu zamieszkania posiadacza. Zniknie więc obowiązek wymiany dokumentu w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub administracyjnej zmiany nazwy ulicy. Dla kierowców oznacza to dużą oszczędność, koszt wymiany prawa jazdy to bowiem 100 zł.Wszystkie dotychczas wydane prawa jazdy pozostaną ważne do wskazanego na nich terminu. Dokumenty te nie podlegają obowiązkowej wymianie, nawet w przypadku zmiany umieszczonego na nich adresu zamieszkania.

Nowy wzór prawa jazdy wprowadza rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Wzór prawa jazdy wydawanego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

I. Karta prawa jazdy zawiera następujące elementy zabezpieczające dokument przed sfałszowaniem:

– nie wykazuje luminescencji w świetle UV,
– wzór zabezpieczający tło jest odporny na podrabianie metodą skanowania czy
kopiowania, wykonany metodą
druku irysowego z wykorzystaniem wielokolorowych farb zabezpieczających oraz tła
giloszowego negatywowego i pozytywowego, zawiera rysunek o skomplikowanym
wzorze w co najmniej dwóch kolorach specjalnych
oraz mikrodruki,
– elementy zmienne optycznie zapewniające odpowiednią ochronę przed
kopiowaniem i manipulowaniem przy
fotografii,
– grawerowanie laserowe,
– w miejscu gdzie znajduje się fotografia oraz wzór zabezpieczający tło, wzór oraz
fotografia nachodzą na siebie.

II. Prawo jazdy ma dwie strony.

Na pierwszej stronie umieszcza się:
-wyrazy o treści „WZÓR UNII EUROPEJSK IEJ” oraz wyrazy o treści „PRAWO JA
ZDY” w różnych językach Unii Europejskiej, wydrukowane w kolorze różowym, tak
aby stanowiły tło prawa jazdy;

-w górnej części strony, obok siebie wyrazy o treści „PRAWO JA ZDY” – wykonane
farbą o barwie niebieskiej oraz wyrazy o treści „RZECZPOSPOLITA POLSKA ” –
wykonane farbą zmiennooptyczną;

-w lewym górnym rogu – symbol „PL” wpisany w okrąg utworzony przez 12 gwiazdek
o barwie żółtej, umieszczonych na niebieskim tle w kształcie prostokąta;
-cyfry i dane, które oznaczają:

1 – nazwisko posiadacza prawa jazdy,
2 – imię (imiona) posiadacza prawa jazdy,
3 – datę i miejsce urodzenia posiadacza prawa jazdy,
4a – datę wydania prawa jazdy,
4b – datę ważności prawa jazdy,
4c – organ wydający,
4d – numer PESEL posiadacza prawa jazdy,
5 – numer prawa jazdy,
6 – fotografię posiadacza prawa jazdy,
7 – podpis posiadacza prawa jazdy,
8 – adres posiadacza prawa jazdy,
9 – kategorię (kategorie) prawa jazdy posiadaną(e) przez osobę;

– w prawym dolnym rogu elementy zabezpieczające w postaci znaku graficznego i
umieszczonej nad nim pomniejszonej fotografii posiadacza prawa jazdy.

Na drugiej stronie umieszcza się:

-w lewym górnym rogu – miejsce oznaczone liczbą 13, przeznaczone dla możliwego
wpisu, dokonywanego przez organ wydający prawo jazdy, informacji istotnych dla administrowania prawem jazdy;

-poniżej obszaru oznaczonego liczbą 13 znajduje się miejsce przeznaczone na kod
kreskowy oraz znaki alfanumeryczne reprezentujące dane zawarte w kodzie;
– prawej strony, wzdłuż krótszego boku – objaśnienia numerowanych pozycji, które
pojawiają się na awersie i rewersie prawa jazdy:

1 – nazwisko,
2 – imię (imiona),
3 – data i miejsce urodzenia,
4a – data wydania prawa jazdy,
4b – data ważności prawa jazdy,
4c – organ wydający,
5 – numer prawa jazdy,
10 – ważne od,
11 – ważne do,
12 – ograniczenia;
-tabelę zawierającą 19 wierszy podzielonych na cztery kolumny oznaczone cyframi:
9 – kategorie prawa jazdy,
10 – data wydania uprawnienia określonej kategorii po raz pierwszy,
11 – data ważności uprawnienia,
12 – ograniczenia.

W polach kolumny oznaczonej cyfrą 9 umieszcza się literowe oznaczenia kategorii
prawa jazdy oraz ustalone dla nich symbole graficzne.
W polach kolumny oznaczonej liczbą 12 umieszcza się liczbowe oznaczenia kodów i
subkodów, które określają następujące ograniczenia w korzystaniu z uprawnień lub
informacje dodatkowe.

Źródło:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
i GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów
dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

19 odpowiedzi na Nowe prawo jazdy bez adresu

 1. Pingback: datça escort

 2. Pingback: sikiş

 3. Pingback: yasam ayavefe

 4. Pingback: child porn

 5. Pingback: child porn

 6. Pingback: grandpashabet

 7. Pingback: child porn

 8. Pingback: cratosroyalbet

 9. Pingback: travesti.site

 10. Pingback: child porn

 11. Pingback: child porn

 12. Pingback: kralbet twitter

 13. Pingback: vassycalvados.fr

 14. Pingback: lugabet giriş

 15. Pingback: betgross giriş

 16. Pingback: jojobet twitter

 17. Pingback: child porn

 18. Pingback: child porn

 19. Pingback: spinco

Dodaj komentarz