Nauczyciel wychowania komunikacyjnego kluczem do poprawy BRD najmłodszych

Drodzy czytelnicy!

W minionym tygodniu Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Ministerstwo Infrastruktury zainaugurowały projekt „DROGA Z KLASĄ. Cała wiedza o bezpieczeństwie ruchu drogowego”. Projekt przeznaczony dla nauczycieli wszystkich etapów nauki.

Realizując obietnicę informowania Państwa na bieżąco o istotnych działaniach Ministerstwa transportu dotyczących całego pakietu spraw związanych z edukacją komunikacyjną najmłodszych uczestników ruchu, chcemy zapoznać wszystkich zainteresowanych z tym ważnym projektem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. To, że nasze działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu poprzez szkolenie i edukację młodzieży szkolnej są centrum zainteresowania Zarządu Motor Klubu Wawer nie, jest dla naszych członków i sympatyków tajemnicą.

Znakomitym tego przykładem było otwarcie, zaledwie kilka dni temu wybudowanego przy naszym współudziale przez Władze Dzielnicy Wawer nowoczesnego Miasteczka Ruchu Drogowego. Chcemy, aby stało się ono żywym – czynnym centrum szkoleniowym dla uczniów 11 szkół z dzielnicy Wawer.

W niedalekiej już przyszłości po zainstalowaniu pawilonu z zapleczem dydaktycznym umożliwiającym prowadzenie lekcji i realizacji programu BRD Miasteczko będzie stanowiło istotny element w uzyskiwaniu kart rowerowych i uprawnień AM.

Wspólnie z Panem Burmistrzem i władzami oświatowymi /kuratorium/ już dzisiaj myślimy o poszerzeniu szkoleń praktycznych i stworzeniu możliwości w uzyskiwaniu uprawnień dla całej gamy nowoczesnych Urządzeń Transportu Osobistego.

Proponujemy organizację wielu okolicznościowych imprez dla całej wawerskiej społeczności mających na celu propagowanie poprzez multimedialne projekty zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Wszystkie te nasze działania już dzisiaj doskonale wpisują się w proponowany przez Ministerstwo tak długo oczekiwany projekt „DROGA Z KLASĄ. Cała wiedza o bezpieczeństwie ruchu drogowego”.

Projekt przeznaczony jest głównie dla nauczycieli wszystkich etapów nauki.
• nauczania przedszkolnego,
• szkoły podstawowej (klasy 1-3 oraz klasy 4-6),
• szkół ponadpodstawowych – odpowiadających za edukację z zakresu ruchu drogowego.

Jesteśmy w stałym kontakcie z Panem Dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Dariuszem Szczygielskim sekretarzem Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, któremu serdecznie dziękujemy za list gratulacyjny z okazji otwarcia Miasteczka Ruchu Drogowego w Wawrze.

Takie inicjatywy jak nowo otwarte wawerskie miasteczko Ruchu Drogowego wpisują się w realizację wspieranego przez WORD, władze Oświatowe i Samorządowe, PZM, MKW projektu Ministerstwa Infrastruktury.

Następnym oczekiwanym przez środowisko krokiem winno być powstanie profesji: nauczyciel wychowania komunikacyjnego. Zachęcamy do zapoznanie się z publikacją Anety Wnuk „Nauczyciel wychowania komunikacyjnego”, które bardzo wnikliwie zwraca uwagę na ten istotny fragment przygotowania nauczycieli do trudnego i odpowiedzialnego zawodu.
Optymistycznie patrzymy w przyszłość, bo otwierają się nie tylko nowe ścieżki edukacyjne mające na uwadze bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego, ale również powstaje korzystny klimat do ich realizacji.

Opracowali: Dariusz Gil – Wojciech Szemetyłło

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz