CZŁONKOWIE Motor Wawer Klubu – Zawiadomienie

Warszawa 08.01.2018 r.

 

 

 

CZŁONKOWIE Motor Wawer Klubu

Zawiadomienie

Zarząd Wawerskiego Stowarzyszenia Motorowego z siedzibą w Warszawie, działając na
podstawie § 20 Statutu Stowarzyszenia zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków
na dzień 25 stycznia 2018 r. (czwartek) na godz.19.00 w I terminie i na godz. 19.15 w II terminie w siedzibie WSM w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Obrad.
 3. Sprawozdanie Zarządu za ostatnią kadencje.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium.
 5. Uchwalenie Regulaminu Zarządu.
 6. Uchwalenie Regulaminu Komisji Rewizyjnej.
 7. Dyskusja.
 8. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi
 9. Wybór władz Stowarzyszenia.
  1. Prezesa
  2. 4 Członków Zarządu
  3. 3 Członków Komisji Rewizyjnej
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

Jednocześnie Zarząd WSM uprzejmie przypomina o konieczności opłacania składek
członkowskich z tytułu przynależności do Stowarzyszenia (§ 13 ust. 3 Statutu). Brak tych
w płat od Członków ogranicza rozwój działalności naszego Stowarzyszenia.

ZARZĄD

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz