Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków MWK

Warszawa, dnia 30 grudnia 2018 r

CZŁONKOWIE
Motor  WAWER  Klubu

Z a w i a d o m i e n i e

Zarząd stowarzyszenia Motor  WAWER Klubu, z siedzibą w Warszawie (KRS 744398), działając na podstawie § 28 ust. 1 Statutu stowarzyszenia, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków na dzień 14 stycznia 2019 r. (poniedziałek ) na godz.1900 w I terminie i na godz. 1915 w II terminie w siedzibie MWK w Warszawie przy ul. Wisełki 10.

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
2. Zmiany w statucie MWK dotyczące przystąpienia do  Federacji P.Z.Mot.
3. Ustalenie programu działania na I kwartał 2019 roku.
4. Sprawy ogólne.
5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad.

Prezes Zarządu M.W.K.
 Włodzimierz Gąsiorek

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz